Lenka Kajanová a Viktor Kajan

 

 
line decor
  
line decor

 
 
 
 

Vitajte na našich stránkach

Naša firma BP služby s.r.o. vznikla za účelom poskytovať kvalitné služby pre organizácie, ktoré sa rozhodli že im zdravie, bezpečné pracovisko a život zamestnancov nie je ľahostajný. Pôsobíme na celom území SR, no prevažne v okolí Bratislavy. Pokiaľ máte v oblasti BOZP a PO alebo PZS - pracovná zdravotná služba akékoľvek otázky, tak nás kontaktujte a my Vám radi poradíme a pomôžeme.
Našu činnosť vykonávame osobne, prostredníctvom vysokokvalifikovaných osôb s platnými oprávneniami a osvedčeniami v spolupráci s našimi zmluvnými partnermi. Našou činnosťou si na jednej strane zabezpečíte splnenie zákonnej povinnosti podľa zákona NRSR č.124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov. Na druhej strane Vaša organizácia zníži riziko vzniku pracovného úrazu a choroby z povolania prípadne požiaru a zároven si zvýšite produktivitu práce a zlepšíte ekonomické výsledky.

Ponúkame:

- vypracovanie BOZP dokumentácie a vstupné školenie z predpisov BOZP
- činnosť bezpečnostného technika zabezpečená zmluvne
- vypracovanie PO dokumentácie a vstupné školenia zamestnancov z predpisov PO
- školenia protipožiarnych hliadok a vedúcich zamestnancov raz ročne
- činnosť požiarneho technika zabezpečená zmluvne
- vypracovanie dokumentácie PZS - pracovná zdravotná služba
- zmluvné zabezpečenie činnosti technika PZS v zmysle zákona