Lenka Kajanová a Viktor Kajan

 

 
line decor
  
line decor

 
 
 
 

Naša firma vykonáva PZS - Pracovnú zdravotnú službu

V zmysle novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu najneskôr do 31.12.2014.
BP služby s. r. o. je zaradená v zozname Úradu verejného zdravotníctva SR pod značkou OPPL/7085/21029/2014 ako vykonávateľ niektorých činností pracovnej zdravotnej služby u zamestnávateľov, ktrých zamestnanci vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 alebo 2.
Naša spoločnosť Vám zároveň v rámci PZS ponúka aj zaistenie služieb bezpečnosti práce (BOZP) a ochrany pred požiarmi (PO)